Heidegger a grécka filozofia

ONLINE

978-80-8152-109-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Leško • Katarína Mayerová
Vedecký redaktorDariusz Kubok
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:460
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Poznámka:Táto práca vznikla vďaka podpore Grantovej agentúry SR VEGA v rámci projektu 1/0678/12 "Dejiny filozofie ako filozofický problém (Heidegger, Patočka, Gadamer a Rorty)"

Popis

Hlavným cieľom predkladanej práce je snaha o zachytenie rozhodujúceho spôsobu Heideggerovho filozofického chápania ústredného problému gréckej filozofie, problému bytia, v učeniach Anaximandra, Herakleita, Parmenida, Platona a Aristotela. Autori jednotlivých častí predstavili svoje vlastné chápanie Heideggera a jeho osobitú filozofickú recepciu gréckej filozofie. V tomto kontexte je potrebné konštatovať, že autori sami hľadali svoj vlastný uhol pohľadu. Pri Heideggerovej tvorbe vôbec platí, že nájsť rovnaký interpretačný súzvuk je takmer nemožné. To zároveň platí aj pre jeho recepciu gréckeho dedičstva. O to viac však odborne provokuje ďalšie filozofické skúmania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie