Edukácia, roč. 2, č. 1/2017

Renáta Orosová (výkonný redaktor)

ONLINE

/ ISSN 1339-8725

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorRenáta Orosová
Ročník2, č. 1
Rok vydania:2017
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky

Popis

Stránka časopisu >>>

Vedecko-odborný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie