Gadamer a grécka filozofia

978-80-8152-079-2

E-publikácia

6,18 €
6,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kristína Bosáková
Vedecký redaktorVladimír Leško
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:230
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Poznámka:Táto monografia vznikla vďaka podpore Grantovej agentúry SR VEGA v rámci projektu 1/0678/12 "Dejiny filozofie ako filozofický problém (Heidegger, Patočka, Gadamer a Rorty)".

Popis

Pokus o konfrontáciu Gadamerovho učenia nielen s velikánmi gréckej filozofie, ale aj s Hegelom a Heideggerom nie je jednoduchá úloha. Celá Gadamerova historicko-filozofická tvorba je však najvýraznejšie spojená s týmito antickými mysliteľmi a s dvoma géniami nemeckého filozofického myslenia. Preto niet vyhnutia. Bez tejto konfrontácie by bolo celé moje úsilie v istom zmysle zbytočné. To, či a ako sa mi to podarí, je už iná otázka. Každý čitateľ si určite vytvorí svoj vlastný úsudok.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie