Philosophy of the history of philosophy

ONLINE

978-80-8152-113-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Leško
Rok vydania:2011
Dostupné od:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:408
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Kniha je výsledkom dlhodobejšieho zamýšľania sa nad vzťahmi dejín filozofie a ich reflexiou vo viac či menej systémových, resp. asystémových podobách filozofovania najvýznamnejších filozofických učení 19. a 20 storočia (Hegel, Schelling, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Fink, Patočka a Gadamer). Základný cieľ práce spočíva v prezentovaní najvýznamnejších historickofilozofických učení 19. a 20. storočia vo formovaní a naplnení silných a slabých modelov filozofie dejín filozofie v koncepciách Hegela, Schellinga, Marxa, Nietzscheho, Husserla, Heideggera, Finka, Patočku a Gadamera. Prezentujú sa tu výsledky filozofie dejín filozofie ako metateoretického pohybu vo vnútri dejinnofilozofického myslenia, ktorého zámerom nie je empiricky opísať dejinnofilozofický proces, ale pochopiť ho a vysvetliť ako neoddeliteľnú súčasť tých najvýznamnejších filozofických problémov – čo je filozofia, čo je metafyzika a otázka bytia.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie