Stretnutie mladých historikov II. Priesečníky spoločnej histórie krajín V4

ONLINE

978-80-8152-103-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Bernadeta Fabová • Mikuláš Jančura
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Poznámka:Publikácia vznikla za finančnej podpory Nadácie UPJŠ.

Popis

Zborník štúdií z 2. vedeckej konferencie mladých historikov (doktorandov a vedeckých pracovníkov), zorganizovanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovi Univerzity v Brne, Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opave a Filozofickou fakultou Univerzity v Miškolci, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. – 30. októbra 2012 v Košiciach

Zborník je  výstupom z druhého ročníka vedeckej konferencie mladých historikov (doktorandov a vedeckých pracovníkov), zorganizovanej na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ústredným motívom podujatia bolo zameranie na priesečníky spoločnej histórie.  Desať štúdií mapuje rozličné priesečníky histórie krajín V4, ale aj širšieho stredoeurópskeho priestoru, v časovom horizonte od 13. po 20. storočie. Tematicky sa jednotlivé štúdie zaoberajú širokým spektrom oblastí od stredovekej cestnej siete, vojenskej a urbánnej histórie, cez hospodárstvo, školstvo, problémy národnej identity, vzťahu štátu a cirkvi po demografické otázky. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie