Transformation of Central European Cities in Historical Development

ONLINE

978-80-8152-007-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Henrich Hrehor • Martin Pekár
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, poľština, maďarčina
Počet strán:159
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia je spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci projektu číslo 31110003: Transformation of central European cities in historical development (Kosice, Miskolc, Opava, Krakow).

Popis

(Košice, Kraków, Miskolc, Opava) : From the Middle Ages to the End of the 18th Century.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 28.-29. jún 2012

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie