Patočka, fenomenológia a dejiny filozofie

ONLINE

978-80-8152-112-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Vladimír Leško • Milovan Ješič • Pavol Tholt
Vedecký redaktorIvan Blecha
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Filozofické dielo najvýznamnejšieho českého filozofia 20. storočia Jana Patočku (1907–1977) vyniká jedinečnou mysliteľkou originalitou. Už v dobe svojho vzniku veľmi výrazne prekračovalo úzke hranice dobového česko-slovenského duchovného priestoru a neopakovateľným spôsobom spojilo našu krajinu s najvyspelejšími filozofickými učeniami západného myslenia, v ktorom hrali dominantnú úlohu Husserlova fenomenológia a Heideggerova fundamentálna ontológia. Zaiste, bolo by veľkou chybou, pokiaľ by sme však chceli redukovať rozhodujúcu pozíciu Patočkovej filozofickej tvorby len na recepciu a kriticko-tvorivé domýšľanie Husserlovej a Heideggerovej filozofie. V tejto súvislosti nemôžeme v nijakom prípade vynechať najmä rozhodujúci podiel Eugena Finka, ktorý uviedol Patočku do tajov Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Obidvaja myslitelia potom celoživotne pokračovali v neustálom tvorivom filozofickom dialógu. Ale nemožno tiež nespomenúť Patočkov intenzívny záujem aj o diela Schelera, Ingardena, Landgrebeho, ale tiež aj Sartra a ďalších.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie