Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov

ONLINE

978-80-7097-834-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Silvia Kontírová a kol.
Rok vydania:2010
Dostupné od:30.09.2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:115
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Pedagogická prax je organizačná forma vysokoškolskej prípravy nastávajúcich učiteľov, ktorá sa realizuje prostredníctvom povinných predmetov pedagogickej praxe. Predmety pedagogickej praxe majú integračný a prakticko-výcvikový charakter, nadväzujú na teoreticko-praktickú výučbu študentov na fakulte a realizujú sa v rozsahu vymedzenom učebnými plánmi v podmienkach odborného pracoviska (cvičnej školy) a pod vedením kvalifikovaných odborníkov (cvičných učiteľov/iek). Od ostatných predmetov vysokoškolskej výučby sa odlišujú najmä tým, že študentom vytvárajú priestor pre samostatné tvorivé vyučovanie v reálnej školskej praxi. Praktická činnosť študentov/tiek v cvičných školách má charakter riadených, dozorovaných a poverenými subjektmi vyhodnocovaných aktivít.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie