Psychológia práce a organizácie 2012

ONLINE

978-80-8152-086-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ladislav Lovaš • Katarína Vasková
Rok vydania:2013
Dostupné od:19.12.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:410
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“

V dňoch 23. - 24. 5.2012 sa v historických priestoroch Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach uskutočnil dvanásty ročník medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. Kontinutiná séria konferencií venovných psychológie práce a organzácií sa začala v roku 1999 (prvá mala názov „Psychológia práce – teórie a prax“ a uskutočnila sa v Zlatej Idke). Od roku 2009 sa koná striedavo v Českej a Slovenskej republike. Konferenciu organizačne pipravila Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Spoluorganizátormi podujatia boli Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Ústav aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav na VV a VTOS v Košiciach. V rámci tradičného zamerania konferencie, ktorým je základný a aplikovaný výskum v oblasti psychológie práce, bolo prezentovaných spolu 37 príspevkov (25 referátov a 12 posterov). Podstatná časť plenárnych vystúpení, referátov a posterov tvorí obsah tohto zborníka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie