Návod na písanie záverečných prác

978-80-8152-158-4

E-publikácia

5,83 €
5,83 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Žiaková, Anton Lisnik, Katarína Greňová
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:72
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Predkladaná publikácia sa zaoberala problematikou písania záverečných prác, tvorby bibliografických odkazov a systémov citovania s aplikáciou normy STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Úvodná kapitola popisovala delenie záverečných prác a proces od výberu a zadania témy práce až po jej obhajobu. Formálnej úprave práce bola venovaná druhá kapitola. V tretej kapitole bola podrobne vysvetlená tvorba bibliografického odkazu a jednotlivé systémy citovania. Všeobecným pravidlám citovania sa venovala záverečná kapitola. Cieľom autorov bolo poskytnúť študentom všetky informácie a potrebné usmernenia týkajúce sa formálnej úpravy a citovania, ktoré sú potrebné na napísanie záverečnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie