Základy školskej psychológie

ONLINE

978-80-8152-505-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Hvozdík
Rok vydania:2017
Dostupné od:jún 2017
Vydanie:2. upravené vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:381
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

So záujmom som si prečítal návrh na znovuvydanie monografie prof. PhDr. Jána Hvozdíka, DrSc., Základy školskej psychológie. Bolo pre mňa cťou byť v redakčnej rade nového vydania učebnice. Znovuvydanie učebnice sa deje v čase, keď ako sa zdá, školská psychológia prežíva renesanciu svojho uplatňovania. Nie je to náhodou, pretože profesorova koncepcia školskej psychológie ako teoreticko-aplikovanej a integrovanej psychologickej disciplíny, ktorá sa usiluje nielen priamo, ale aj nepriamo, to znamená pedagogickou praxou učiteľov, ovplyvniť konkrétne situácie výchovno-vzdelávacej praxe v školskom prostredí. Zo svojej strany oceňujem aj to, že v učebnici sa venuje pozornosť stále aktuálnemu samoučeniu, to znamená autodidaktike žiakov a študentov. Školská psychológia sa stala profilovým predmetom, v rámci ktorého sa realizujú aj jej špecializácie. Treba pripomenúť skutočnosť, že v podmienkach totality profesor nebol členom KSS a napriek tomu má veľkú zásluhu na budovaní školského poradenstva nielen v teórii, ale aj v praxi, čo vzbudzuje úctu a obdiv. Znovuvydanie učebnice nie je jeho ospravedlňovaním, ale vyzdvihovaním jeho pozitív.

prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie