Patočkova filozofia dejín

978-80-8152-078-5

Tlačená publikácia

6,36 €
6,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Róbert Stojka
Vedecký redaktorPavel Tholt
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:240
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Poznámka:Táto monografia vznikla vďaka podpore Grantovej agentúry SR VEGA v rámci projektu 1/0890/12 "Filozofické skúmanie povahy jazyka"

Popis

Cieľom predkladanej monografie je predovšetkým čo najkomplexnejšie predstaviť Patočkov koncept filozofie dejín, aj keď si uvedomujem, že to vôbec nie je ľahká úlo-ha, nielen preto, ako už bolo spomenuté, že v súčasnosti neexistuje rozsiahlejšia a vyčerpávajúca práca k tejto téme. Existuje síce pomerne veľké množstvo štúdií , venovaných Patočkovmu konceptu filozofie dejín, žiadna z nich však neskúma tento koncept komplexným pohľadom, ako určitý celok – zväčša sú zamerané na niektoré parciálne problémy (a nie je ich málo), vyplývajúce z tohto konceptu. Aj tento fakt, mimochodom, je pre mňa samého dôkazom toho, že ide jednoznačne o veľmi náročnú tému.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie