Patočka o vzniku matematickej prírodovedy

ONLINE

978-80-8152-060-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavol Tholt
Vedecký redaktorVladimír Leško
Rok vydania:2013
Dostupné od:08.11.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:224
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Poznámka:Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom Výskum a vzdelávanie UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056

Popis

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom Výskum a vzdelávanie UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie