Slovenský jazyk v dialógoch pre zahraničných lekárov

978-80-8152-997-9

Tlačená publikácia

18,18 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lívia Barnišinová, Želmíra Macejová
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:248
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Učebnica Slovenský jazyk v dialógoch pre zahraničných lekárov je určená pre záujemcov, ktorí už ovládajú gramatické a lexikálne základy slovenského jazyka na úrovni A1, A2. Má preto slúžiť ako pomôcka na rozvíjanie, prehĺbenie a zdokonalenie jazykových znalostí, ktoré študenti uplatnia v špecifickej situácii – v lekárskej komunikácii. Konkrétne ide o ukrajinsky hovoriacich študentov, no učebný materiál je koncipovaný spôsobom, ktorý ponúka možnosti štúdia aj študentom z iných, najmä slovanských krajín. Gramatické, lexikálne či syntaktické javy sú predstavené tak, aby boli zrozumiteľné aj nefilológovi, ktorému je učebnica primárne adresovaná.  

Vychádzajúc zo základného cieľa – zvládnuť komunikáciu lekára s pacientom – je učebnica postavená na princípoch komunikatívne zameranej výučby. Množstvo modelových dialógov anticipuje vzťah medzi účastníkmi komunikácie v spojitosti s ich špecifickým zameraním a zároveň v súčinnosti s očakávanými úlohami, ktoré majú byť v konkrétnom kontexte splnené.  

Učebnica  pomôže študentom prehĺbiť ich jazykové znalosti a vytvorí dobrú úroveň orientácie v slovenskom jazyku a súčasne im poskytne solídny základ pre jeho ďalšie použitie.  

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie