Dotazník úrovne starostlivosti o seba u adolescentov

ONLINE

978-80-8152-968-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Františka Petriková • Vladimír Lichner • Eva Žiaková
Rok vydania:2021
Dostupné od:17.02.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Metodická príručka je výstupom z projektu VVGS-2020-1414 „Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov“.
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Predkladaná metodická príručka sa orientuje na dotazník starostlivosti o seba v cieľovej skupine adolescentov. Východiskom pre tvorbu tejto metodiky bola jej absencia v podmienkach Slovenskej republiky. Metodická príručka je tvorená teoretickou i empirickou časťou. V teoretickej časti autori predkladajú teoretické východiská predkladanej metodiky -starostlivosti o seba u adolescentov.  Taktiež sú v prvej časti predložené teoretické vymedzenia zložiek starostlivosti o seba v cieľovej skupine adolescentov. Druhá, empirická časť, metodickej príručky je venovaná validizačným metódam, ktoré boli použité pri overovaní dotazníka. Empirická časť metodickej príručky predkladá  i výsledky  skúmania rozdielov či súvislosti v predkladanej problematike.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie