Dotazník úrovne starostlivosti o seba u adolescentov

Online only

978-80-8152-968-9

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Františka Petriková • Vladimír Lichner • Eva Žiaková
Year of publication:2021
Available from:17.02.2021
Edition:1st edition
Document type:Handbook, commentary
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Social Work
Note:Metodická príručka je výstupom z projektu VVGS-2020-1414 „Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov“.
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Related Products