Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-809-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ: Veronika Šafárová (ed.)
Rok vydania:2017
Dostupné od:01.07.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:186
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z 2. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, 15. február 2017

Obsah zborníka tvoria príspevky účastníkov 2. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa konala na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Celkovo zahŕňa 21 príspevkov, ktoré sú podľa ich obsahového zamerania rozdelené do politologickej, právnej a sociálno-ekonomickej sekcie. Účastníci konferencie predstavili príspevky zamerané na teoretické a praktické aspekty verejnej správy. Zahrnuli do nich mnoho dôležitých postrehov, názorov, skúseností a poznatkov. Všetky publikované príspevky zároveň poskytujú priestor pre hlbšiu kvalifikovanú diskusiu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie