Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe

978-80-8152-064-8

Tlačená publikácia

Na sklade

10,02 €
10,02 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimíra Žofčinová
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:160
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Predkladané vysokoškolské učebné texty tvoria základný učebný text, ktorý nemá ambíciu podať komplexný obraz pracovného práva. Z uvedeného dôvodu, pri tvorbe týchto učebných textov sa môže zdať, že niektoré kapitoly sú príliš stručné a iné neobvykle rozsiahle, vzhľadom na zameranie výučby predmetu Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa. Zámerom autorky textu je uľahčiť pochopenie základných atribútov pracovného práva prostredníctvom identifikácie ťažiskových právnych inštitútov a právne významných väzieb medzi nimi s ohľadom na verejnoprávne zameranie.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie