Verejná správa a spoločnosť 1/2023 (časopis)

ONLINE

ISSN 2453-9236

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorMichal Jesenko
EditoriEva Mihalíková - Darina Koreňová
Rok vydania:2023
Dostupné od:jún 2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:165
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/VSS2023-1-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Verejná správa a spoločnosť je vedecký časopis fakulty, ktorý uverejňuje vedecké príspevky, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej správy a príbuzných disciplín súvisiacich so študijným profilom a vedeckým zameraním fakulty. Časopis vychádza v printovej aj elektronickej verzii. (https://vsas.fvs.upjs.sk/)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie