Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy

Online only

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Year of publication:2018
Edition:1st edition
Document type:Handbook, commentary
Publication language:Slovak
Number of pages:30
Faculty:Faculty of Public Administration
Note:Projekt vvgs-2017-663 s názvom Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy vznikol vďaka finančným prostriedkom Vnútornej vedeckej grantovej schémy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Related Products