Právo sociálneho zabezpečenia

978-80-8173-048-1

Tlačená publikácia

13,63 €
13,63 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Macková
Rok vydania:2017
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:184

Popis

Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne pozitívne hodnotím spracovanie historického vývoja sociálneho zabezpečenia s dôrazom na jeho historické etapy na území bývalého Československa i súčasnej Slovenskej republiky až po súčasnosť. Zároveň autorka rozoberá jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú stav a systém sociálneho zabezpečenia. Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje jadro sociálnej politiky – samotné právo sociálneho zabezpečenia a mechanizmus fungovania jeho vzťahov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie