Konanie pred ústavným súdom Slovenskej republiky

978-80-89122-79-0

Tlačená publikácia

20,00 €
20,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Drgonec
Rok vydania:2012
Vydanie:2. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:321

Popis

V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní pred Ústavným súdom SR. Vo všeobecnej časti publikácie autor analyzuje podstatné teoretické otázky spojené s účinnosťou ústavného súdu.

Na prvom mieste analyzuje pramene práva, pretože ich poznanie, systém a hierarchia z hľadiska právnej sily má mimoriadny význam pre činnosť Ústavného súdu SR. Ďalej na túto východiskovú časť publikácie nadväzuje analýza organizácie ústavného súdu, právneho postavenia sudcov, predpokladov výkonu sudcovskej funkcie, vlastná vnútorná štruktúra súdu a charakteristika činnosti senátov a pléna ústavného súdu. V ďalších kapitolách nájdeme postavenie účastníkov pred ústavným súdom, priebeh konania a analýzu rozhodnutí ústavného súdu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie