Správne právo procesné Osobitná časť

Marián Vrabko a kolektív

978-80-8173-049-8

Tlačená publikácia

20,00 €
20,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marián Vrabko
Autori:Marián Vrabko, Katarína Tóthová, Veronika Munková, Ján Škrobák, Mária Srebalová, Bernard Pekár, Juraj Vačok, Anton Martvoň
Rok vydania:2018
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:382

Popis

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to, že sa učebnica osvedčila, autorský kolektív pristúpil k jej doplneniu a aktualizácii (právny stav k 1. 10. 2017).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie