Alternatívne spôsoby výkonu trestov

978-80-8152-653-4

Printed publications - for sale

14,09 €
14,09 € tax excl.


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Sergej Romža
Year of publication:2018
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Law
Note:Táto publikácia vznikla s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-16-0362 ,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty.

Related Products