Cvičenie z metodológie výskumu

Tlačená publikácia Cvičenie z metodológie výskumu

ONLINE

978-80-574-0314-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Soňa Lovašová
Rok vydania:2024
Dostupné od:21.05.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:74
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Ak by sme realizovali výskum obľúbenosti predmetov u študentov sociálnej práce, predmety Metodológia výskumu a Štatistika by sa pravdepodobne umiestnili „na chvoste“ poradia. Práve neobľúbenosť metodológie výskumu medzi študentmi viedla  k príprave tohto učebného textu. Štylistický štýl tohto textu bol zvolený so zámerom priblížiť základy metodológie študentom, ktorí sa s ňou stretávajú prvýkrát a pritom nepohoršiť metodológov. Text je určený primárne ako učebná pomôcka pre predmet Cvičenie z metodológie výskumu a predmety Seminár pre bakalársku prácu a Seminár pre diplomovú prácu. Celým učebným textom sa prelínajú ukážky a príklady, ktoré sú farebne odlíšené. Text sa snaží zodpovedať základnú otázku, ktorá je kľúčom k motivácii a pochopeniu podstaty metodológie výskumu - načo je pre sociálnych pracovníkov potrebný výskum? Cieľom učebného textu je uľahčiť študentom prípravu na predmet Metodológia výskumu a pochopenie základov metodológie výskumu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie