Starostlivosť o seba (nielen) pre pomáhajúce profesie

Tlačená publikácia Starostlivosť o seba (nielen) pre pomáhajúce profesie

ONLINE

978-80-574-0308-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Soňa Lovašová
Rok vydania:2024
Dostupné od:06.05.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:80
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Téma starostlivosti o seba (self-care) je v súčasnosti veľkým trendom, ktorý vystupuje ako protektívny faktor v mnohých náročných životných situáciách. Realizácia a internalizácia starostlivosti o seba je v niektorých fázach života veľmi žiadúca. Za jednu z náročných životných etáp je považované vysokoškolské štúdium. Štúdium na vysokej škole/univerzite so sebou prináša veľké životné zmeny: nový okruh ľudí; nové druhy študijnej záťaže; nadväzovanie partnerských vzťahov; osamostatňovanie sa. Starostlivosť o seba prináša študentom možnosť, ako vo svojom živote nastoliť poriadok, ako spomaliť a zamyslieť sa nad zmyslom vecí, ako sa udržať v pohode. Cieľom učebnice je pomôcť študentom pochopiť o čom je starostlivosť o seba, v čom môže byť nápomocná a ako ju realizovať. Ponúka rôzne ukážky, príklady a pracovné listy pre prvý kontakt so starostlivosťou o seba.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie