Prípadové štúdie a cvičenia z pedagogickej psychológie

ONLINE

978-80-574-0280-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Margita Mesárošová - Miroslava Köverová - Radka Miháliková
Rok vydania:2023
Dostupné od:20.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pracovný zošit
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:34
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento pracovný zošit vznikol v rámci riešenia projektu KEGA 023UPJŠ-4/2021 „Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Pokroky pedagogickej psychológie. Je určená študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia. Obsahuje otázky, úlohy, praktické cvičenia, prípadové štúdie a témy na diskusiu z oblasti pedagogickej psychológie. Cieľom publikácie je podporiť aktívne zapojenie študentov v rámci výučby, upevnenie a prehĺbenie teoretických poznatkov z pedagogickej psychológie, ako aj precvičovanie a zdokonaľovanie praktických zručností. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie