Ľudová rozprávka v súvislostiach

Online only

978-80-574-0273-2

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Lukáš Šutor
Year of publication:2023
Available from:31.12.2023
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:163
Faculty:Faculty of Arts
Poznámka:Publikácia vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA (1/0682/22) Komparatívna analýza a interpretácia vybraných typov ľudovej rozprávky západných Slovanov v kultúrno-antropologických kontextoch.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products