Rozvíjanie nadania a tvorivosti

ONLINE

978-80-574-0266-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Margita Mesárošová
Rok vydania:2023
Dostupné od:20.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:111
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Vydanie tejto publikácie bolo podporené Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Projekt 023UPJŠ-4/2021 „Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov“
DOI:RNT-0266-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Nadanie a tvorivosť predstavujú úzko prepojené fenomény, ktorým je venovaná pozornosť v rôznych kontextoch z pozície rôznych vedných disciplín. Psychológovia dlhodobo pracujú na poznávaní nadania a tvorivosti, ako aj ich rozvíjania prostredníctvom vedeckých metód, aby poskytli kvalitné podnety pedagógom, rodičom, študentom, ale aj politikom s cieľom rozvíjať potenciál nadanej a tvorivej osobnosti. Učebný text ponúka informácie o podstate nadania a tvorivosti, o modelových prístupoch, ktoré sa využívajú pri ich identifikácii, rozvíjaní a podporovaní s akcentom na psychologické aspekty. Okrem teoretických poznatkov sú v texte zaradené aj cvičenia rôzneho druhu – aktivity na sebapoznávanie, aktivity zamerané na rozvoj, riešenie prípadových štúdií, otázky a úlohy na riešenie. Učebný text je určený študentom psychológie a záujemcom o problematiku nadania a tvorivosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie