Rozvíjanie nadania a tvorivosti

Online only

978-80-574-0266-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Margita Mesárošová
Year of publication:2023
Available from:20.12.2023
Edition:1st edition
Document type:Academic textbook - scripts
Publication language:Slovak
Number of pages:111
Faculty:Faculty of Arts
Note:Vydanie tejto publikácie bolo podporené Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Projekt 023UPJŠ-4/2021 „Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov“
DOI:RNT-0266-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products