Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva

ONLINE

978-80-8152-805-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Bačíková • Anna Janovská • Oľga Orosová
Rok vydania:2019
Dostupné od:18.12.2019
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:195
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Popis

Učebnica je primárne určená študentom učiteľstva akademických predmetov, ale obohatí každého, kto sa potrebuje oboznámiť s metodológiou výskumu so zameraním na psychologické a pedagogické vedy. V učebnici sa študenti zoznámia so základnými princípmi realizácie výskumu, s postupom realizácie výskumu a so základnými metódami kvantitatívneho či kvalitatívneho prístupu. Príklady použité v učebnici sú zamerané zväčša na výskum realizovaný v prostredí školy. Osvojením si základných poznatkov uvedených v učebnici bude čitateľ schopný zrealizovať jednoduchý výskum v podmienkach školy. Zároveň však porozumenie princípom metodológie výskumu napomáha kritickému hodnoteniu informácií z rôznych zdrojov. Druhé, doplnené vydanie bolo rozšírené o tri kapitoly, zamerané na realizáciu výskumu priamo počas vyučovacieho procesu v podobe akčného výskumu učiteľa, na možnosti evaluácie preventívnych programov a záverečná kapitola sa venuje možnostiam publikovania výskumu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie