Vzdelávacia politika

ONLINE

978-80-574-0181-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Stanislav Konečný
Vedecký redaktordoc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Rok vydania:2023
Dostupné od:25.01.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Počet strán:286
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/VPO-0181-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia je syntetickou interdisciplinárnou autorskou prácou, podávajúcou pohľad na vzdelávaciu politiku zo zorného uhla všetkých relevantných vedných odborov. Nekladie si za cieľ byť koncepčným materiálom pre reformy vzdelávania, aj keď nevylučujeme možnosť, že môže byť inšpiráciou aj pre inštitúcie, zodpovedné za vzdelávaciu politiku. Monografia napriek tomuto svojmu často polemickému zameraniu (a vlastne práve vďaka nemu) je však určená širokej odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v rôznych súvislostiach svojho teoretického i praktického záujmu.

Doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., MPA

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie