Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie

ONLINE

978-80-8152-886-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Berek
Rok vydania:2020
Dostupné od:03.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:115
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika cievnej chirurgie

Popis

S vývojom endovaskulárnej chirurgie dochádza postupne k rozvoju stentingu ACI. Minimálne invazívny prístup spravil túto metodiku vhodnú pre pacientov s vážnymi konkomitatnými kardiálnymi alebo pľúcnymi ochoreniami. Ďalšou výhodou v porovnaní s chirurgickou liečbou bol lepší prístup k ACI u pacientov po rádioterapii, po predchádzajúcich operáciách na krku, ale aj u pacientov so stenózami blízko lebečnej bázy. Porovnanie CEA vs CAS je zaujímavou a diskutabilnou témou mnohých štúdií. Avšak, aj napriek celosvetovému mohutnému rozvoju endovaskulárnej liečby karotická endarterektómia ostáva zlatým štandardom liečby stenózy ACI u symptomatických aj asymptomatických pacientov.

V tejto monografii by sme radi akcentovali a systematizovali problematiku chirurgickej prevencie CMP z pohľadu cievneho chirurga.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie