Praktikum z molekulového modelingu

ONLINE

978-80-8152-772-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ladislav Janovec
Dostupné od:2.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:68
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra organickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Razantný rozvoj výpočtovej techniky spolu s pokrokom v oblasti výpočtovej chémie umožnil "bežnému užívateľovi" využiť teoretické princípy kvantovej chémie pri objasnení chemických fenoménov. Výpočtová chémia ako taká je samostatný vedný odbor, ktorý si okrem akademických vedomosti vyžaduje aj potrebné softwarové zručnosti umožňujúce naplno využiť potenciál teoretických metód. Cieľom vysokoškolského učebného textu „Praktikum z molekulového modelingu“ je dopomôcť k povestnému prvému kroku na poli výpočtovej chémie a k nových možnostiam s tým spojenými.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie