Vybrané kapitoly z angiológie

ONLINE

978-80-8152-801-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Rašiová
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:4. interná klinika

Popis

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze.

Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

V jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, modality liečby ochorení (farmakologická terapia, endovaskulárna terapia, angiochirurgická terapia) a aj možné komplikácie terapie. 

Mojou prioritou bolo prezentovať informácie logicky, zaujímavo a zrozumiteľne pre študentov a pre bežnú klinickú prax.

Autorka

Obsah
1 ANEURYZMA ABDOMINÁLNEJ AORTY 
1.1 Klinický obraz a diagnóza aneuryzmy abdominálnej aorty 
1.2 Indikácie a možnosti liečby aneuryzmy abdominálnej aorty
2 ANEURYZMY PERIFÉRNYCH ARTÉRIÍ 
3 PERIFÉRNE ARTÉRIOVÉ OCHORENIE 
3.1 Ateroskleróza – patogenéza, rizikové faktory a liečba
3.2 Periférne artériové ochorenie dolných končatín 
3.3 Kritická končatinová ischémia 
3.4 Akútna končatinová ischémia
3.5 Periférne artériové ochorenie horných končatín 
3.6 Stenóza renálnych artérií 
3.7 Stenóza karotických artérií
3.8 Mezenteriálna ischémia
4 HLBOKÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA
4.1 Filtre dolnej dutej žily v liečbe venózneho tromboembolizmu 
5 TROMBOFLEBITÍDA 
6 CHRONICKÁ VENÓZNA INSUFICIENCIA
7 LYMFEDÉM 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie