Vybrané kapitoly z Manažérskej etiky

ONLINE

978-80-8152-767-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marián Bednár
Rok vydania:2019
Dostupné od:25.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:111
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z Manažérskej etiky predstavuje vybrané tematické okruhy z aktuálnej problematiky Manažérskej etiky. V úvode je predstavený dejinný kontext Manažérskej etiky a jej formovanie na pozadí business ethics, až do podoby samostatnej intertrans disciplíny. Keďže je jednou zo subdisciplín aplikovanej etiky, je svojou podstatou normatívna a interdisciplinárna. Predstavuje vzájomne sa prelínajúci inštitucionálny aspekt – etiku manažmentu a individuálny aspekt – etiku manažéra. Spomenutá je problematika spoločenskej zodpovednosti v ekonomike a podnikaní,  či morálny profil manažéra ako kľúčového aktéra tejto aplikovanej etiky. Nevyhnutným krokom je aj inštitucionalizácia a implementácia etiky do firemnej kultúry a nástroje, ktoré sú používané v tomto tak komplexnom a interdisciplinárnom procese. Dôležité sú aj etablované systémy etického riadenia, ktoré dopĺňajú modularitu inštitucionalizácie. Samozrejme, kľúčovou problematikou je etika v rozhodovaní a riadení ľudí, lebo práve tam sa rodí najviac etických dilem a tenzií. Prínosom je aj problematika etiky v líderstve ako ďalšieho kvalitatívneho a vývojového stupňa v Manažérskej etike. Prílohu tvoria morálne dilemy, ktoré sú určené na premýšľanie, vlastné otestovanie morálnej inteligencie a vyriešenie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie