Základy filozofickej antropológie I.

ONLINE

978-80-8152-773-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kristína Bosáková
Rok vydania:2019
Dostupné od:07.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:54
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica filozofickej antropológie je určený študentom tak jednoodborovej filozofie, ako aj filozofie v dvojodborovej kombinácii s iným smermi, prírodovedných alebo humanitných vied. Učebnica si kladie za cieľ nielen uviesť študentov do základov modernej filozofickej antropológie, ale má aj didakticko-filozofické zameranie. To je badateľné nie len v teoretickej časti jednotlivých kapitol, ale prejavuje sa to najmä v podobe úryvkov z pramenných textov, obsiahnutých na záver každej kapitoly a následných otázok, určených na analýzu týchto textov. Cieľom práce nie je len priblíženie dôležitých, filozoficko-antropologických otázok študentom filozofie, ale aj možnosti, ako o týchto otázkach učiť v budúcej pedagogickej praxi. Učebnica má preto veľký význam aj pre nepedagogický smer štúdia, no snáď ešte väčší pre študentov pedagogických smerov a budúcich učiteľov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie