Book of abstracts - New trends in chemistry, research and education 2019

ONLINE

978-80-8152-784-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Zuzana Orságová Králová
Rok vydania:2019
Dostupné od:08.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:APVV 16-0029

Popis

Vedecký zborník abstraktov je súhrnom príspevkov učiteľov, vedeckých pracovníkov a ďalších účastníkov konferencie, ktoré obsahujú originálne výsledky ich vedecko-výskumnej činnosti. Práce budú predmetom rokovania ďalšieho ročníka domácej vedeckej konferencie „New trends in chemistry, research and education 2019”. Konferencia je priestorom pre dialóg medzi vedeckými akademickými pracovníkmi na jednej strane a profesionálnymi pracovníkmi a študentmi na strane druhej.

Príspevky uverejnené v tomto zborníku možno rozdeliť podľa obsahu do oblasti analytickej anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie, biochémie a didaktiky chémie. Všetky príspevky sú zaujímavé a môžu byť využité v ďalšej tvorivej vedeckej a výskumnej práci, v procese vzdelávania i v praktickej činnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie