Štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti imunoglobulínov

ONLINE

978-80-8152-810-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriel Žoldák
Rok vydania:2019
Dostupné od:09.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:295
Poznámka:VEGA 1/0175/19, APVV-18-0285

Popis

Učebné texty sú určené ako podkladový materiál pre študentov I. - III. stupňa vysokoškolského vzdelávania v prírodovedeckých, biotechnologických a medicínskych odboroch. Pri koncepcií učebných texto sa dôraz kladol na aktuálne trendy v oblasti fyzikálno-chemických vlastností imunoglobulínov. Učebný text je rozdelený do desiatich kapitol na 294 stranách, ktoré sa zaoberajú týmito témami: Imunitný system a imunoglobulíny, Všeobecné vlastnosti imunoglobulínov, Chemické a proteolytické štiepenie imunoglobulínov, Štruktúra imunoglobulínov I, Štruktúra imunoglobulínov II, Detekcia imunoglobulínov, Čistenie a purifikácia imunoglobulínov, Post translačné modifikácie imunoglobulínov, Stabilita a agregácia imunoglobulínov, Terapeutické imunoglobulíny. Okrem súhrnu poznatkov o vlastnostiach imunoglobulínoch sa v učebnom texte nachádzajú aj nové poznatky vybrané z aktuálnych vedeckých publikácií.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie