Nová ekológia morálno-filozofickej reflexie techniky

ONLINE

978-80-8152-768-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ľubov Vladyková
Rok vydania:2019
Dostupné od:25.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:189
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Reflexia techniky  je asi rovnako stará ako filozofia. V predloženej monografii autorka reflektuje techniku a technológiu ako médium každodenného života. Každá technická zmena sa odráža v nespočetných úrovniach nášho života: environmentálnej, ekonomickej, politickej, kultúrnej a osobnej. Cieľom morálno-filozofickej reflexie techniky a technológie je pochopenie zložitých vzťahov a vplyvov techniky na životné prostredie, spoločnosť, kultúru a  našu existenciu.  Súčasťou sociálnych a technických domén sú vedomosti (ktorých vedecké poznatky sú osobitným typom). Ak budeme  vnímať sociálne a technické domény ako samostatné,  popierame ich fungovanie ako neoddeliteľnej súčasti našej existencie. Keď hovoríme o ´novej ekológii techniky a technológií´  -  termín ekológia symbolizuje novú existujúcu neusporiadanosť a ´prekríženosť´ v oblasti reflexie techniky a technológií ako dôsledok procesu ich prevratných a ďalekosiahlych zmien, ktorých vplyv a pôsobenie na proces globalizácie a na spoločenské, politické a sociálne zmeny je nepredvídateľný  – o to  viac, že technika a technológia  je médium každodenného života  a určuje budúcnosť ľudského druhu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie