Slovensko - Európa - Svet

ONLINE

978-80-8152-789-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Tomáš Dvorský • Lucia Laczkó • Katarína Lörincová
Rok vydania:2019
Dostupné od:18.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:240
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Zborník vychádza ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0129/18 Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?

Popis

Zborník príspevkov z VIII. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanou 16. mája 2019 na pôde Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s občianskym združením Res Publica a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom predkladanej publikácie s názvom Slovensko-Európa-Svet je poukázať na komplex rôznorodých tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálnymi či už vo svete, v Európe alebo na Slovensku.

Zborník pozostáva z 15 článkov, ktoré sú prioritne písané v slovenskom jazyku. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú vybranými témami a aspektami domácej i zahraničnej politiky.

Témami príspevkov zborníka sú ľudské práva, sloboda prejavu, nárast nábožensky motivovaného nacionalizmu, otázka nezamestnanosti, parlamentné voľby či predvolebné prieskumy. Predkladaný zborník obsahuje tiež príspevky zamerané na témy v oblasti environmentálnej politiky, kultúrnej politiky či migračnej politiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie