Osobitné kategórie zamestnancov

978-80-8152-645-9

Tlačená publikácia

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimíra Žofčinová
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:214
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Meniace sa podmienky na trhu práce prinášajú aj nové výzvy pre pracovné právo. Pôvodne relatívne homogénny charakter pracovných síl je minulosťou a dochádza ku stále väčšej fragmentácii. Štandardná práca v pracovnom pomere na neurčitý čas a na plný úväzok je na ústupe, rozširujú sa najrôznejšie formy atypických zamestnaní. Osobitná regulácia právneho postavenia zamestnaných osôb môže byť  determinantom ovplyvňujúcim zachovávanie dôstojnosti a ich ochrany v pracovnom procese. Osobitné kategórie zamestnancov, ktorým v tejto monografii venujeme pozornosť sú určitým spôsobom „povýšené“ z hľadiska ochrany a  u niektorých  kategórií zamestnancov zaznamenávame práve medzerovitosť v ochrannej zložke pracovného práva. Trendom vývoja pracovného práva je okrem iného prirodzená miera upúšťania od prílišnej kogentnosti a rigidnosti právnej úpravy. Paradoxne nastupujúca ,,rigidná“ požiadavka flexibility pracovnoprávnych vzťahov a jej postupné „zapracovanie„ do jednotlivých právnych inštitútov Zákonníka práce či iných pracovnoprávnych predpisov,  spôsobuje ďalšie významné prehlbovanie zaostávania posilňovania ochrany zamestnanca (pri telepráci, pri platformových zamestnancoch).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie