Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí

ONLINE

978-80-8152-529-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Darina Koreňová
Rok vydania:2017
Dostupné od:október 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština
Počet strán:287
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 19. mája 2017

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulty verejnej správy, Univerzity P. J. Šafárika zorganizovala dňa 19. mája 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí". Zborník príspevkov obsahuje výsledky vedeckovýskumnej činnosti autorov jednotlivých príspevkov, ktoré boli prezentované na konferencii. Zborník prináša aktuálne pohľady na široké spektrum problémov, s ktorými sa stretáva územná samospráva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zborník obsahuje 32 príspevkov, ktoré sú v prevažnej miere zamerané na udržateľný rozvoj územnej samosprávy, zdroje financovania územnej samosprávy, inovácie metód a myslenia vo verejnom sektore a ďalšie zaujímavé témy vyžadujúce riešenia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie