Zlomové osmičky

ONLINE

978-80-8152-732-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Tomáš Dvorský • Lucia Laczkó • Mária Petriková
Rok vydania:2019
Dostupné od:04.04.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština
Počet strán:155
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Zborník vychádza ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty - perspektívy).

Popis

Zborník príspevkov je zo VII. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanou 17. mája 2018 na pôde Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s občianskym združením Res Publica a Fakultou  sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom predkladanej publikácie s názvom Zlomové osmičky je poukázať na dôležitosť rokov končiacich číslom osem, ktoré osudovo ovplyvnili dejiny a javia sa ako opodstatnené i v súčasnom politickom kontexte. 

Zborník pozostáva z 11 článkov, ktoré sú prioritne písané v slovenskom jazyku. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú vybranými aspektami domácej a zahraničnej politiky, ktoré sa snažia zjednotiť v téme Zlomové osmičky osobitým záujmom každého autora.

Témami príspevkov zborníka sú komunálne voľby, postavenie miest v systéme verejnej správy, vývoj v samosprávnych krajoch, či mimovládne organizácie. Predkladaný zborník obsahuje tiež príspevky zamerané na medzinárodné témy v konkrétnych štátoch, ktorými sú Čína, Izrael a Rusko.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie