Ústavné právo Európskej únie

978-80-8152-602-2

Tlačená publikácia

10,45 €
10,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tomáš Alman
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:135
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a sú prispôsobené ich obsahové zameranie, štruktúra a metodika výučby. Ambíciou vysokoškolských učebných textov v tomto smere nie je poskytnúť detailný  a vyčerpávajúci výklad problematiky ústavného práva Európskej únie v celej svojej komplexnosti, ale prednostne oboznámiť študentov o právnych aspektoch európskeho integračného procesu, existencii a pôsobení Európskej únie vo vybraných oblastiach. Študenti získajú základný obraz o právnom systéme Európskej únie, spôsobe jeho tvorby ako aj o hlavných inštitúciách a orgánoch Európskej únie, prostredníctvom ktorých Európska únia vykonáva svoje právomoci.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie