Strategický manažment vo verejnej správe

978-80-7097-738-5

Tlačená publikácia

na sklade

5,30 €
5,30 € bez DPH

-50%

10,61 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Slávka Sedláková
Rok vydania:2009
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:96
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Význam strategického riadenia vo verejnej správe v súčasnosti neustále narastá. Strategický manažment je vedou a umením formulovať, implementovať a evaluovať rozhodnutia, ktoré pomôžu organizácii dosiahnuť dlhodobé ciele. Je to proces, ktorý zároveň zahŕňa formulovanie vízie, misie a cieľov organizácie. Dôležitú súčasť strategického manažmentu tvorí interná a externá analýza, ktorá je východiskom pre tvorbu a výber samotnej stratégie.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie