Ekonomické aspekty v územnej samospráve II

ONLINE

978-80-7097-932-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Eva Mihaliková • Zuzana Hrabovská
Rok vydania:2012
Dostupné od:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:190
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Korešpondenčná konferencia „Ekonomické aspekty v územnej samospráve II.“ nadväzuje na korešpodenčnú konferenciu „Ekonomické aspekty v územnej samospráve“ a sa zaoberá aktuálnou problematikou z oblasti ekonomiky, financovania, marketingu a riadenia samosprávy, ako aj z oblasti informatizácie verejnej správy. Cieľom konferencie je získať viaceré vedecké a praktické pohľady na hodnotenie finančnej situácie, k aplikácii inovatívnych postupov pre podporu riadenia, fungovania samosprávy ako aj k zlepšovaniu úrovne poskytovaných služieb verejnosti. Výstupom realizovanej konferencie je sumarizácia podkladov k podpore riadenia samospráv.

Vedecká konferencia je priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú elektronickú diskusiu z oblasti ekonómie a manažmentu verejnej správy v teórii a praxi. Príspevky sú usporiadané v týchto tematických okruhoch:
   • Ekonomika a riadenie v samospráve.
   • Financovanie samosprávy.
   • Súĉasné trendy v oblasti informatizácie vo verejnej správe.
   • Vybrané problémy marketingu samospráv.

Zostavovateľky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie