Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu

978-80-7097-937-2

Tlačená publikácia

10,03 €
10,03 € bez DPH

-50%

20,07 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Peter Čisárik, Zuzana Hrabovská
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:178
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Marketing bol donedávna spájaný s koncepciou ziskovosti a konkurencieschopnosti. V posledných rokoch sa však uplatňuje aj v organizáciách, ktoré nedosahujú zisk, ako napr. kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, politické strany, dobrovoľné alebo charitatívne organizácie, ale aj pri propagovaní ľudí a ich názorov, udalostí a miest. Dôvodom je predovšetkým tlak na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, ako aj narastajúca konkurencia. Koncepcia marketingu územia ovplyvňuje tak názory na miesto pobytu, priemyselné a obchodné zóny, územie, cestovný ruch a územný imidž. Predložený vysokoškolský učebný text, slúži ako študijný materiál ponúkajúci základy marketingu aplikovaného pre oblasť služieb a pre oblasť teritória: je určený predovšetkým pre študentov voliteľných predmetov na Fakulte verejnej správy.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie