Organizačné správanie - cvičebnica

ONLINE

978-80-8152-214-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriela Kravčáková
Rok vydania:2014
Dostupné od:15.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií
Poznámka:Príspevok je čiastkovým výstupom grantovej úlohy KEGA č. 013UPJŠ-4/2013

Popis

Vysokoškolská cvičebnica Organizačné správanie obsahovo dopĺňa vysokoškolskú učebnicu s rovnakým názvom a dotvára celkový pohľad na problematiku správania sa ľudí v organizáciách s ohľadom na klasické prístupy i nové trendy v predmetnej problematike. Jej autorky a autori sú vysokoškolskými pedagógmi, vedecko-výskumnými pracovníkmi dvoch slovenských a dvoch českých univerzít a svoje texty tvorili na základe analýz a komparácií teoretických poznatkov z domácich i zahraničných zdrojov, výsledkov výskumov, ale aj monitorovania požiadaviek hospodárskej praxe, kladených na správanie zamestnancov v organizáciách. Predkladaná publikácia má 26 samostatných kapitol so zameraním na prácu, osobnosť, pracovné skupiny a tímy, tímové roly, komunikáciu v organizácii, sociálne, komunikačné a manažérske spôsobilosti, sociálny audit, pracovnú spokojnosť a motiváciu, lojalitu v organizácii, organizačnú kultúru, spoločenskú zodpovednosť v organizácii, talent manažment, riadenie pracovného výkonu, učenie a učiacu sa organizáciu, negatívne javy na pracovisku, nezamestnanosť ako sociálny problém, akceptovanie rizika v organizácii, systém strategického vyladenia organizácie a empirický spoločenskovedný výskum. Každá kapitola obsahuje stručný súhrn informácií k vybranej téme, tézy a otázky na zopakovanie a aktivity s úlohami, v rámci ktorých sú využité inovatívne a kreatívne metódy výučby (prípadové štúdie, hranie rolí, mentálne mapovanie a pod.) s ohľadom na zvýšenie aktívnej participácie študentov, resp. iných účastníkov, aktérov, participantov pri riešení aktuálnych otázok a problémov z praxe. Cvičebnica teda môže slúžiť nielen ako učebný materiál pri vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj ako užitočná pomôcka pri rozličných outdoorových či indoorových tréningových aktivitách v rámci procesu vzdelávania v organizáciách, resp. pri interakcii akademickej teórie a hospodárskej praxe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie