Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie

ONLINE

978-80-8152-108-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Leško • Pavol Tholt
Vedecký redaktorMilovan Ješič
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:282
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Zborník z III. medzinárodnej filozofickej konferencie Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie,  ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. - 2. októbra 2009.

Filozofický zborník je prezentáciou výsledkov práce bádateľských kolektívov výskumných projektov VEGA 1/0650/08 - Heidegger a dejiny filozofie a VEGA 1/4679/07 - Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku a dejiny filozofie riešených na katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie